Renkleriyle Türkiye/Türk kökenli adaylarımız

SECMEK DEMEK BERABER KARAR VERMEK DEMEKTIR! Bu yıl 20 Ekim tarihinde Milletvekilli ve Senato üyelerimizi yenileme seçimimiz var. Bu seçimin sağlık sigorta primlerinin düşürülmesi, herkese eğitim ve iş olanağı, iki cinsin esedeğer kılınması ve de çevre sağlığını koruma noktaları açsısndan önemi büyüktür. Sadece bazılarının değil, Isviçre` de yaşayan herkesin durumu iyileştirilebilirse güçlü bir Isviçre `den bahsedebiliriz.

Broşürleri buradan sipariş edin!

IS BULABILME HAKKI

Herkes ayrımcılığa uğramadan eşit bir şekilde iş ve eğitim hakkına sahip olabilmelidir. Bu bağlamda göcmenlerin orijin ülkelerinde edindikleri okul diplomalarinin ve meslek sertifikalarinnin taninmasi sartdir.

VATANDASLIK HAKKI VE POLITIK SÜRECE AKTIF KATILIM

İsviçre`de yaşayan insanların dörtte biri seçme seçilme hakkına sahip değildir. Bu demografik ekskilik kabul edilebilir değildir. Vatandaşlık hakkı ve politik süreçlere katılım ivedilikle kolaylaştırılmalı.

KADIN GÖÇMENLERIN KABUL GÖRMESI VE ESIT SANS VERILMESI

Kadın Göçmenler genelde çift kat ayrımciliga uğramakta. Kadın Göçmenlerin çalışma hayatına, eğitime ve politik süreclere katılımı acilen düzeltilmek zorundadir. Bu şekilde bu kadınların sahip olduğu büyük potansiyelden yararlanma sansimiz olacaktir.

FARKLI OLANLARI, FARKLI INSANI DEGERLERI TANIMAK

İsviçre halkı çok renkli bir mozaikten  oluşmakta. Politikacılarımız bu durumu kabullenmeli, bu renkllerin temsilcilerinin gerçekten her yönden eşit olmalari icin çalışılmalıdırlar.

20. Aug 2019