Na fotografijama u boji su kandidati s porijeklom/podrijetlom ili i državljanstvom Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije.

BIRATI ZNAČI SUDJELOVATI! 20.10.2019. biramo nove članove za švajcarski/švicarski parlament (Nationalrat, Ständerat). Odlučuje se o važnim pitanjima: o nižim premijama za zdravstveno osiguranje, zaposlenju i školovanju za sve, jednakim pravima za oba pola i o zaštiti klime. Mi zastupamo otvorenu, socijalnu i ekološku Švajcarsku/Švicarsku za sve. Zato što je Švicarska/Švajcarska jaka samo ako je dobro svima, a ne tek pojedincima.

Naručite kartice ovdje!

ZA PRAVO NA RAD ZA SVE

Svi trebaju, bez diskriminacije, imati mogućnost školovanja i zapošljavanja, zahvaljujući podsticajima i priznavanju diploma i drugih radnih kvalifikacija iz zemalja porijekla/podrijetla.

ZA GRAĐANSKA PRAVA I UČEŠĆE U POLITICI

Četvrtina naših građana nema pravo glasa i učešća u izborima. Takav ogroman deficit demokratije je neprihvatljiv. Dobijanje državljanstva mora biti olakšano i svima mora biti garantirano pravo na političko odlučivanje.

POŠTOVANJE I JEDNAKE ŠANSKE ZA IMIGRANTICE/IMIGRANTKINJE

Imigrantice/imigrantkinje su često dvostruko diskriminirane. Njihove mogućnosti za zapošljavanje, školovanje i učešće u politici moraju biti znatno poboljšane. Jedino na taj način je moguće koristiti veliki potencijal ovih žena.

PRIZNAVANJE RAZLIČITOSTI I LJUDSKOG DOSTOJANSTVA

Stanovništvo Švicarske/Švajcarske je izuzetno raznoliko. U politici se nova društvena realnost mora priznati, političari se moraju zalagati za istinsku ravnopravnost i za inkluzivno društvo.

20. Aug 2019