Bi rengên xwe endamên meyên Kurd û kurdistanî

HILBIJARTIN BI HEV RE BIRYAR DAYÎNE: Îsal 20'êcotmehê da em senato û parlamenterên xwe ji nû ve dijbêrin.Ev hilbijartina daketina prîmên sigorta, ji herkesîre derfetên perwerde û kar, ji bo her zayendî wekhevî û ji bo tendrustîya xwezayê grîngîya wê mezine. Bes ji bo hinek kesan na, Ku rewşa ew kesê li svîsra dijîîn tev rewşa wan baş bike em dikarin qala svîsra yeke xurt bikin.

Kartên li vir ferman bikin!

MAFÊ KAR DÎTINÊ

Divê her Kesek wek hevpar bibe xwedîyê mafê kar û perwerdehîyê.diplome û perwerdehîyên wan ên welatê xwe li vir derbasdar bibin.

MAFÊN HEMWELATÎYÊ Û DI SÍYASETA. POLÎTÎKA DA AKTÎF CÎH GIRTIN

Li svisra ji çar kesan yek dihilbijartina da cîh nagre. Ev rewş nay qebulkirin û divé mafê hemwelatbûnê hêsantir be.

JINÊ PENABER DIVE BÊN QEBÛLKIRIN. ŞANSEKÎ HEVPAR BÊN DAYÎN

JInên penaber Divê bi lezgînî mafên karkirinê ,perwerde û polîtîkayê bên rastkirin.

CÛDATÎ Û NIRXÊN NETEWÊN. CÛDA NASKIRIN

Gelên svîsra ji her rengî û dengîne. Polîkvanên me me vî rengî û dengî Divê bibîne û bibihîze. Ji bo wekhevîya van xebat bike.

 

20. aoû 2019