18.10.2015. godine se održavaju izbori u Švicarskoj/Švajcarskoj, gdje će birači izabrati svoje predstavnike u državnom parlamentu (National- und Ständerat). Od ovog datuma ćemo se pitati:

Da li se želimo distancirati od Evrope i ostatka svijeta? Da li želimo i dalje privilegirati velike firme i bogate ljude? Naš odgovor je NE. Mi hoćemo naše zajedničko dobro pravedno podijeliti. Zato što je Švicarska/Švajcarska samo jaka, ako je svima dobro, a ne samo pojedincima.

Stambeni prostor plativ za sve ljude

Zalažemo se za povoljnije stanove i poslovne prostorije, za sve ljude u ovoj zemlji. Kroz špekulacije rastu cijene stanova i kuća, pa isto tako i stanarine. Takav nepravedni razvoj treba da prestane.

Građanska prava i politička moć za sviju

Svi ljudi, koji plaćaju porez u Švicarskoj/Švajcarskoj i koji profitiraju od građanskog servisa (Service Public), trebali bi dobiti jednaka prava - bez obzira na porijeklo.

Bez rasizma i bez diskriminacije

Ljudi stranog porijekla se i danas diskriminiraju – kao na primjer na radnom tržištu, kada traže stanove ili kada žele da se osiguraju. Mi se borimo protiv toga.

Internacionalna solidarnost, mir i demokratija

Preduzeća i kapital su već odugo dio globalizacije i krajnije je vrijeme, da se tome suprostavimo putem internacionalnog rada solidarnosti. Ljudi, koji su životno i sigurnosno ugroženi, trebaju da dobiju pravo na azil u našoj zemlji.