መስርሕ ዑቕበኛታት ቅልጡፍን ቅኑዕን።

እወ፡ ንናይ ዑቅባ ሕጊ ይግባይ ምባል መሰል ዕለት 05 ሰነ 2016

ኣርእስቲ ቅኑዕን ቅልጡፍን

ምቅራብ ምምሕያሽ ናይ ዑቅባ ሕግታት ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ኣወንታዊ ክኸውን፡ እቲ መስርሕ ዝሓጸረን ዑቅበኛታት ቅልጡፍ ኣፍልጦ ክህልዎምን፡ ኣብ ስዊዝ ክነብሩ ከምዝኽእሉ ክፈልጡን ፡ ብናጻ መሰል ምጥባቅ ንኹሉ ዝምልከት ውሕስነት ዘለዎ ሕጊ ዝኽበረሉ ሃገር ላዕልን ታሕትን ገለ ነገር ዘይብሉ መስርሕ።

ቅልጡፍ መስርሕ ንናይ ሓባር ረብሓ
ክሳብ ናይ ሓጺር ግዜ እቲ ናይ ዑቅባ መስርሕ ካብ 3 – 5 ዓመት እዩ ። ነዊሕ ግዜ ምውሳድ ንሓታቲ ዑቅባ ቅብጸት አዩ ። ስለዚ መን ብዛዕባ ምንባር ንጹርነት ደረጃ ዘለዎ ሂወቱ ብግቡእ ክመርሕ ይክእል ፡ ቛንቋ ይመሃር ፡ ስራሕ ከምኡ ውን ገለ ይደሊ ፡ ብዛዕባ ቆልዑ ናይ መጻኢ ትልሚ ንቤት ትምህርቲ ይልእኽ ፡ ተጠቃሚ ናይ ሕብረተ-ሰብ ምውህሃድ መደብ ይኸውን። ዝበለጸ መሰል ምኽባር ውሕስነት ቅኑዕነት ሃገር ። ስለዚ መስርሕ ምትዕጽጻፍ ፡ ቅኑዕነት ሃገር ብዘይ ገለ ነገርይ ሰልጥ ። ንሙኻኑ ንነዊሕ ዝነበረ ናይ ይግባይ ገደብ ብናትና ርድኢት ዝበለጸ ምኾነ። እዚ ግን ዝቅይሮ ነገር የለን ፡ እዚ ሕጂ ዝቀርብ ዘሎ ፍታሕ ምስ ናይ ሎሚ ግዜ ኣዝዮ
ምምሕያሽ ንዑቅባ ሓታቲ የቅርብ ።

ኣዝዩ ዝተመሓየሸ ንዑቅበኛታት
ዝምስገን ምቅራብ ናይ ፖለቲካ ስሙር ግንባር ዝኮነ ንሕጊ ቕርጺ ብፓርላመንት ቅድሚ ምርጫ 2015 ብ ኣይፋልን ኣብ 5 ሰነ 2015 ግድን ኣዝዩ ሕማቅ መሞርኮሲ ብዘይ መሰል ክከዉን ዪኽእል ። እዚ ናይ ሕጂ መቀመጢ ሓሳብ ጽቡቕ ማእከላይ ስምምዕ ምእንቲ ዑቕበኛታት ክረብሕሉ ።

ኣዝዩ ዝተመሓየሸ ንዑቅበኛታት
.ስለዚ መስርሕ ምትዕጽጻፍ ሕጋውነት ሃገር ብዘይ ገለ ጸገም ይሰልጥ ፡ ንሙኻኑ ንነዊሕ ግዜ ዝነበረ ናይ ይግባይ ገደብ ብናትና ርድኢት ዝበለጸ ነይሩ ። ነዚ ግን ዝቕይሮ ነገር የለን ፡ እዚ ሕጂ ዝቐርብ ዘሎ ንናይ ዑቕባ ሓተትቲ ይሓይሽ ።

 

Animation laden...Animation laden...Animation laden...

Newsfeed