Hızlı ve Adil İltica süreci için

İltica yasalarında ilk kez iyileştirme öngeren bir revizyonla karşı karşıyayız. Sığınmacıların İsviçre’de kalıp kalamayacaklarının daha hızlı kesinleşeceği ve herkez için adil bir süreci garanti eden, ücretsiz hukuki temsilin sağlanacağı bir süreç.

Herkezin yararına olan daha hızlı yöntemler

Yakın zamana kadar, üç ile beş yıl arasında süren bir iltica prosedürü vardı ve bu süreç sığınmacılar için çok yorucu ve yıpratıcı oluyordu. Sadece göçmenlik durumu hakkında netlik olanlar aktif olarak hayatlarını şekillendirebilirler; iş ve ev bulabilmek, çocuklarını bir bakış açısına sahip olarak okula gönderebilmek ve entegrasyon tedbirlerinden yararlanmak, gibi.

Hukukun üstünlüğüyle daha iyi yasal koruma garantisi

Yasal koruma artarak, süreç hızlı ve yinede anayasaya uygun olarak şekillenecek. Bizim görüşümüze göre, itiraz hakkı süresinin uzun olması daha iyi olurdu, ancak buna rağmen önerilen mülteci yasası, sığınmacılar açısından  mevcut duruma nazaran daha iyi bir gelişme gösteriyor.

Sığınmacılar için önemli iyileştirmeler

Geniş bir siyasi ittifak sayesinde, mevcut yasa 2015 federal seçimlerden önce parlamentoda kabul görmüştür. Eğer 5 haziran seçimlerinde hayır sonucu çıkarsa, geçerli olacak yasa mevcut yasadan daha kötü hale gelerek, sığınmacılar için yasal korumanın kalkması söz konusu olabilecek. Bu sebeple bizim uzlaşma önerimiz sığınmacıların yararına olacaktır.

Animation laden...Animation laden...Animation laden...

Newsfeed