Zajedno protiv neljudske i opasne inicijative!

Stranke i organizacije iz njemačke, ­francuske, talijanske, albanske, alevitske, arapske, kurdske, portugalske, slovenske, hrvatske, srpske, bosanske, španjolske, tamilske i turske zajednice u Švicarskoj/Švajcarskoj udružile su se u zajedničkoj borbi protiv neljudske i opasne inicijative.Ova obavjest je dostupna na 11 jezika.

Ugroženo pravo na boravak

Provođenje inicijative za protjerivanja stranaca koji su izvršili kažnjivo djelo prijeti više od 2 mil. ljudi, koji žive i rade u Švicarskoj/Švajcarskoj koji nemaju švicarsko/švajcarsko državljanstvo. Čak i zbog sitnog prekršaja zakona, trebali bi i bez pravne kontrole automatski napustiti zemlju. Ovaj postupak pogodio bi i drugu generaciju. Državni parlament je usvojio zakon koji dopušta pravnu kontrolu. Ali ta inicijativa je protiv te kontrole.

Lukava prevara

Ova inicijativa sugerira da treba nečemu, što je već odavno zaključeno, pomoći da se ­provede. To je prevara. Inicijativa svojim katalogom ­prekršava daleko što je svojevremeno tanka većina zaključila prihvaćanjem inicijative ­protjerivanja. Ova inicijativa ne provodi ­inicijativu protjerivanja već je mjerodavno ­pooštrava.

Ova inicijativa potkopava pravnu državu

Provođenje inicijative za protjerivanja stranaca koji su izvršili kažnjivo djelo vrijeđa osnovna ustavna prava, Konvenciju o ljudskim pravima i Sporazum o slobodnom kretanju osoba. Tekst inicijative stavlja se na mjesto zakonodavca i sudova. Oduzima im sav prostor za prosuđivanje i ocjenu. Na taj način se dvostruko vrijeđa načelo razdvajanja ovlasti. Prihvačanje inicijative značilo bi teški sustavni raskid s nedoglednim posljedicama za pravni poredak, pravnu sigurnost i za naš politički sustav.

Ugrožavanje uređenih odnosa sa EU

Prema Saveznom vijeću, u slučaju prihvaćanja inicijative moralo bi se godišnje automatski protjerati znatno više od 10 000 osoba iz zemlje – bez ikakve provjere posebnog slučaja. Time bi Švicarska/Švajcarska prekršila Sporazum o slobodnom kretanju osoba. Ta inicijativa bi ugrozila dosadašnje odnose sa EU. 

Migranti mogu znatno utjecati

Proteklih godina Švicarska/Švajcarska je primila u svoje državljanstvo preko mil. ­ljudi. Oko 880’000 ljudi starijih od 15 godina imaju dvojno državljanstvo. Sudjelovajući u glasovanjima, mi, koji imamo ­migrantsku pozadinu, možemo stvoriti ­većine. Neusvajanje ove inicijative je ­moguće ako svi glasamo protiv.

Trebamo vašu podršku

Organizacija migranata SP-a bori se za ravnopravost sviju migranata u političkoj, ekonomskoj, socijalnoj i kulturnoj oblasti. Zahtjevamo ista prava za političko sudjelovanje migranata, borimo se protiv njihove diskriminacije te usko surađujemo sa strankama i organizacijama ljudi s migrantskom pozadinom.

Animation laden...Animation laden...Animation laden...

Newsfeed